info@temsat.com.tr +90 262 325 29 00


Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri Taahhüdü

İşletmelerde oluşan atıksuların karakteristik ve deşarj edileceği ortam değerlendirilerek tesise özel çözümler üreten firmamız, 2003 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Atıksuların kaynakları ve deşarj edileceği ortamlar önemli farklılıklar gösterebilmektedir ve bu durumlar değerlendirilerek çözüm üretilmektedir.

Hızlı nufus artışı ve endüstrileşme sonucu oluşan atıksular, doğanın özümleyebileceği miktarları aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesiyle karşıkarşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik dengeyi olumsuz bir şekilde etkileyebilecek ve diğer faydalı kullanımlarını engelleyecek bu durumun önüne geçebilmek için atıksuları uzaklaştırmadan önce arıtma zorunluluğu doğmuştur. Atıksuların özellikleri kaynaklarına bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir ve bu farklılıklara göre arıtma yöntemleri de değişir.

Scroll to Top